Sunați-ne +40 770 18 30 39

Codul de etică

Diversitatea

Trebuie să respectăm diversitatea și să nu discriminăm pe nedrept oamenii. Stabilirea practicilor de lucru care protejează împotriva oricărei discriminări ilegale sau lipsite de etică. Ne asigurăm de opiniile dumneavoastră despre religia unei persoane, rasă, schimbării de sex, identitate, sex și orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, stare civilă sau orice alți factori. Tratăm toți clienții și candidații cu demnitate și respect, și oferim oportunități egale de angajare, bazate pe calificări și experiență.

Contact

S.C. Jobsmarket Recruitment S.R.L.

Dimitrie Cantemir Street No.2
3rd Floor, Modarex Building
900743 Constanta
Romania

operations@jobsmarketrecruitment.com
(+40) 770 18 30 39