Bel ons +40 341 45 22 77

Gedragscode

In zowel de rol van organisatie als individuen streven wij naar de hoogste ethische standaarden. Te allen tijde werken wij vanuit een basis van wederzijds vertrouwen samen met kandidaten, opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Professionaliteit

Wij zullen tijdens ons handelen te allen tijde streven naar de hoogste standaarden op het gebied van integriteit, eerlijkheid, zorgvuldigheid en gepast gedrag. Binnen onze organisatie én in relatie met kandidaten, opdrachtgevers en anderen. Eveneens zullen wij altijd waakzaam zijn op het waarborgen van de hoogste standaarden van punctualiteit, normativering en accuraatheid van de informatie en het advies dat wij verstrekken aan onze kandidaten en opdrachtgevers. Daarnaast gaan wij zorgvuldig om met de vertrouwelijkheid van informatie, zoals zowel de wet alsmede de maatschappelijke norm betaamt.

Diversiteit

Wij respecteren alle vormen van diversiteit en zullen nimmer discrimineren, ongeacht de reden. Wij richten onze processen doelbewust zodanig in als nodig is ter voorkoming van enige vorm van wederrechtelijke of maatschappelijke onaanvaardbare discriminatie op basis van religieuze overtuigingen, etnische afkomst, geslachtsoriëntatie, identiteit, sekse en seksuele voorkeuren, leeftijd, beperkingen, burgerlijke status of enig andere factor. Al onze opdrachtgevers en kandidaten behandelen we te allen tijde op respectvolle en menswaardige wijze. Om al het bovenstaande uit te voeren bieden wij gelijke kansen op basis van kwalificaties en ervaring.

Werving

Wij staan garant voor de volledige documentatie van het werving- en selectieproces, vanaf de initiële opdracht tot aan het aanbod. We zullen de hoogste normen van integriteit aanhouden in relatie tot adverteren, marketing en meer. Kandidaten bieden wij een zo compleet mogelijke omschrijving van de vacature en bijkomende arbeidsvoorwaarden zoals passend is aan de relevante wettelijke en normatieve eisen. Tijdens het wervingsproces bepalen wij de relevante ervaring en kwalificaties van kandidaten in dusverre mate als de opdracht of de wet vereist. Ons streven is om altijd de juiste kandidaat voor de rol te selecteren. Het doorsturen van een CV doen wij nimmer zonder expliciete toestemming van de kandidaat.

Kostenvrij voor kandidaten

Wij zullen nimmer een vergoeding vragen van werkzoekenden voor onze diensten. Wij hebben een strikt beleid tegen het doorberekenen van kosten aan werkzoekenden. Dit beleid zullen wij duidelijk communiceren aan zowel onze werknemers als de werkzoekende.

Vertrouwelijkheid

Wij respecteren te allen tijde de vertrouwelijkheid van informatie en privacy van onze opdrachtgevers en kandidaten. Dergelijke vertrouwelijke informatie zullen wij in geen enkel geval vrijgeven zonder expliciete toestemming, met uitzondering van wettelijke verplichtingen.

Contact informatie

S.C. Jobsmarket Recruitment S.R.L.

Str.Marc Aureliu 8
Constanta
Romania

operations@jobsmarketrecruitment.com
(+40) 341 45 22 77